Programvara för integration mellan Drupal och Roundcube släpps fri

TRU Konsult släpper sin programvara för att integrera Drupal och Roundcube gratis under Open Source-licens.

- Detta är något som flera har nytta av. På detta sätt kan vi bidra tillbaka till både Drupal och Roundcube, säger Ibrahim Khalifa.

Mer information kan hittas på projektsidan.